O nás

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.  (DPMO) je akciová společnost, která zajišťuje městskou hromadnou dopravu v Olomouci a přilehlém okolí. Společnost vznikla 29. března 1994, její sídlo je v Koželužské ulici č. 1. Jediným akcionářem je statutární město Olomouc. Akciová společnost je právním nástupcem dřívějšího státního podniku Dopravní podnik města Olomouce, jehož počátky sahají až do roku 1899.

DPMO patří mezi nejvýznamnější provozovatele veřejné dopravy na území Olomouckého kraje, především pak v zóně 71 Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK). Ročně přepraví přibližně 57 mil. cestujících. Na 8 tramvajových a 24 autobusových linkách operuje celkově se 146 vozidly tramvajové a autobusové trakce.

Akciovou společnost DPMO řídí představenstvo společnosti. Dozorčí rada jako zástupce vlastníka (město Olomouc) dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Řádově 450 zaměstnanců vyvíjí nemalé úsilí ke zvyšování kvality poskytovaných služeb od pravidelnosti dopravy, komfortu a čistoty provozovaných vozidel, prodeje jízdenek v předprodejních místech a síti   prodejních automatů až po komunikaci s cestujícími. 

Městskou hromadnou dopravu tvoří páteřní tramvajová doprava, doplněná hustou sítí dopravy autobusové k zajištění dopravní obslužnosti daného území. Vysoký podíl nízkopodlažních vozidel a optimální interval nabízí komfortní cestování za praktickými životním potřebami.  

    

 

Informace o všech společnostech a organizacích statutárního města Olomouce i s příslušnými odkazy naleznete na www.olomouc.eu/o-meste/mestske-organizace

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.