Jízdné

CENÍK JÍZDNÉHO V ZÓNĚ 71 IDSOK PLATNÝ OD 20. 1. 2016

Jednotlivé jízdné a časové platnosti

typ
jízdenky
základní jízdné
občanské / zlevněné
časová platnost
v pracovní / ostatní dny
 
zóna 71 14 / 7 Kč * 40 / 60 minut přestupní

 * jízdenky v doplňkovém prodeji u řidičů s přirážkou 6 / 3 Kč,

 • za zlevněné základní jízdné se v zóně 71 přepravují děti od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) – od 10 let ve spojení s průkazem dopravců, cestovním pasem, občanským nebo žákovským průkazem
 • placení dovozného za zavazadla ve výši zlevněného jízdného pro jednotlivou jízdu v zóně 71 podléhá přeprava dětského kočárku bez dítěte, zavazadla nad rozměry 30 x 40 x 60 cm, zavazadla tvaru válce přesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, tvaru desky přesahující rozměry 80 x 100 x 5 cm, zavazadla s hmotností nad 25 kg a psa bez schrány

Časové jízdné

typ
jízdenky
1denní
obč. / zlev.
7denní
obč. / zlev.
měsíční
obč. / zlev.
čtvrtletní
obč. / zlev.
10měsíční
pouze zlev.
roční
obč. / zlev.
zóna 71 46 / 23 Kč 126 / 63 Kč 350 / 175 Kč 900 / 450 Kč 1 350 Kč 3 200 / 1 600 Kč

Cena časových jízdenek s platností překračující termín změny tarifu je poměrově vypočtena podle počtu dnů platnosti před a po změně tarifu. Toto ustanovení platí pro jízdenky 7denní, měsíční, čtvrtletní, 10měsíční a roční.

Časové jízdenky, s výjimkou 1denní, jsou nepřenosné, vázané na průkaz DPMO, průkaz IDSOK nebo na platný průkaz ISIC nebo žákovský průkaz u studentů od 15 do 26 let.

Zlevněná časová jízdenka s 1-denní nebo delší platností je v zóně 71 přiznána:

 • dětem od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), žákům a studentům s výjimkou studentů trvale výdělečně činných ve věku od 15 do 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin), důchodcům – poživatelům důchodu starobního a důchodu pro invaliditu 3. stupně a osobám od 70 let věku.

Nárok na roční Senior Pas v ceně 20 Kč pro zónu 71 je přiznán:

 • osobám od 70 let věku,
 • důchodcům - členům Vojenského sdružení rehabilitovaných v ČR, Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Svazu PTP-VTNP na základě dokl. totožnosti a průkazu člena.

Nárok na roční Kapka Pas v ceně 300 Kč pro zónu 71 je přiznán:

 • držitelům zlaté Janského medaile ve spojení s průkazem vystaveným dopravcem DPMO po předložení platného dokladu totožnosti, průkazu držitele zlaté Janského medaile ČČK a aktuální fotografie.

Bezplatně se v zóně 71 přepravují:

 • děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let,
 • držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce nebo vodícího psa nevidomého,
 • pracovníci státního odborného dozoru v dopravě a kontrolní pracovníci Koordinátora IDSOK.

Smluvní jízdné se v zóně 71 poskytuje:

 • příslušníkům Policie ČR OŘ Olomouc, strážníkům a zaměstnancům Městské policie Olomouc vč. zavazadel a psů,
 • zaměstnancům Magistrátu města Olomouce v pracovní dny v čase 6 - 18 hod. na základě přenosné jízdenky a zaměstnanecké průkazky,
 • držitelům vydaného parkovacího lístku z podzemního parkoviště u hlavního nádraží ČD s dobou platnosti 60 minut od vydání,
 • držitelům karty „Olomouc Region Card“ v době její platnosti.

Úplné znění tarifu IDSOK, přílohy a ceníky zde

Akceptace průkazů ISIC, IDSOK a žákovských průkazů
k nákupu časových jízdenek na prodejnách DPMO
pdf Typ souboru: PDF 101 kB
Zavedení SMS jízdenek na linkách DPMO
základní informace a podmínky použití SMS jízdenky
pdf Typ souboru: PDF 104 kB
Náležitosti pro vyřízení průkazu
pro využívání předplatného a slev na MHD v Olomouci
pdf Typ souboru: PDF 25 kB
Platební automat P4U - www.Payment4U.eu
prodej jízdenek a časových kupónů na MHD a integrovanou dopravu
pdf Typ souboru: PDF 57 kB
Změna tarifu od 1.12.2015 v zóně 71 - Olomouc
informace pro seniory od 70 let věku, členy odboje a držitele zlaté Janského plakety
pdf Typ souboru: PDF 26 kB
Informace o výměně jízdenek pro zónu 71
při změně tarifu od 1.8.2011
pdf Typ souboru: PDF 2 MB
Informace o výměně 2-zónových a 3-zónových jízdenek
při změně tarifu IDSOK od 1.3.2012
pdf Typ souboru: PDF 37 kB
Formulář žádanky o zlevněné jízdné
pro žáky a studenty od 15 do 26 let věku
pdf Typ souboru: PDF 65 kB
Formulář žádanky o zlevněné jízdné
pro děti od 6 do 15 let věku
pdf Typ souboru: PDF 64 kB

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 150

Prodejny:

Legionářská 1, Olomouc
+420 585 533 250

po-pá 6:00 - 18:00, so 7:00 - 12:00

Hlavní nádraží, Olomouc
+420 584 148 414

po-pá 5:00 - 19:00, ne 14:00 - 19:00

Ostravská ul., Olomouc
+420 585 313 861
po-pá 5:00 - 17:00
(smluvní prodejce)

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Google Plus

Copyright © 2016 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © 2016 WINTERNET s.r.o.