Jízdné

UPOZORNĚNÍ:

Pro vyřízení časových kupónů ve všech tarifních kategoriích je možné využít
náš e-shop: https://eshop.dpmo.cz/

Chcete mít své časové kupóny na svém mobilu nebo hodinkách?  
Bližší informace najdete na videu zde

Bližší informace na telefonním čísle: +420 585 533 250


DPMO, a. s. zajišťuje prodej občanských a zlevněných jízdních dokladů pro zónu 71 nebo občanských maximálně 3-zónových se zónou 71.


CENÍK JÍZDNÉHO V ZÓNĚ 71 IDSOK PLATNÝ OD 1. 9. 2023  (mapa zóny 71)  

 

Jízdenky v doplňkovém prodeji u řidičů s přirážkou 10 / 5 Kč (tj. 30 Kč a 15 Kč).

 

Časové jízdné v zóně 71

 • občanské/zlevněné 24hodinová:  80/40 Kč
 • občanské/zlevněné 7denní: 200/100 Kč
 • občanské/zlevněné měsíční: 400/200 Kč
 • občanské/zlevněné čtvrtletní:  1000/500 Kč
 • zlevněné 10měsíční: 1500 Kč
 • občanské/zlevněné roční: 3200/1600 Kč

Časové jízdenky, s výjimkou 24hodinové, jsou nepřenosné, vázané na průkaz DPMO opatřený fotografií v barevném provedení 35 x 45 mm (cena za vystavení průkazu DPMO je 40 Kč včetně DPH), průkaz IDSOK nebo na platný průkaz ISIC nebo žákovský průkaz u studentů do 26 let.

 

Zlevněná časová jízdenka s 24hodinovou nebo delší platností je v zóně 71 přiznána:

 • juniorům od 6 let až do dovršení 18. roku (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin),
 • studentům ve věku od 18 do 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin), kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia,
 • důchodcům – poživatelům důchodu starobního a důchodu pro invaliditu 3. stupně a osobám do 65 let věku (tj. do dne, který předchází dni 65. narozenin).

Placení dovozného za zavazadla ve výši zlevněného jízdného pro jednotlivou jízdu v zóně 71 podléhá přeprava dětského kočárku bez dítěte, zavazadla nad rozměry 30 x 40 x 60 cm, zavazadla tvaru válce přesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, tvaru desky přesahující rozměry 80 x 100 x 5 cm, zavazadla s hmotností nad 25 kg a psa bez schrány. 

 

Přenosná měsíční jízdenka pro organizace: 900 Kč.

 

Nárok na roční Kapka Pas v ceně 365 Kč pro zónu 71 je přiznán:

 • držitelům zlaté Janského medaile ve spojení s průkazem vystaveným dopravcem DPMO po předložení platného dokladu totožnosti, průkazu držitele zlaté Janského medaile ČČK a aktuální fotografie.

 

Bezplatně se v zóně 71 přepravují:

 • děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let,
 • jedna osoba doprovázející dítě do 3 let (tj. do dne, který předchází dni 3. narozenin),
 • cestující od 65 let věku (bez ohledu na místo bydliště),
 • držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce nebo vodícího psa nevidomého (pouze pro občany ČR),
 • pracovníci státního odborného dozoru v dopravě a kontrolní pracovníci Koordinátora IDSOK.

 

Smluvní jízdné se v zóně 71 poskytuje:

 • příslušníkům Policie ČR KŘP Olomouckého kraje (platí u DPMO a Arriva), strážníkům a zaměstnancům Městské policie Olomouc (pouze u DPMO) vč. zavazadel a psů,
 • zaměstnancům Magistrátu města Olomouce v pracovní dny v čase 6 - 18 hod. na základě přenosné jízdenky a zaměstnanecké průkazky (platí u DPMO a Arriva),
 • držitelům vydaného parkovacího lístku z podzemního parkoviště u hlavního nádraží ČD s dobou platnosti 60 minut od vydání (platí u DPMO a Arriva),
 • držitelům karty „Olomouc Region Card“ v době její platnosti (pouze u DPMO),
 • držitelům skupinové víkendové jízdenky ČD + MHD Olomouc (platí u DPMO a ČD).

Zlevněné (zvláštní) jízdné ve výši max. 50% plného (obyčejného) jízdného podle aktuálního ustanovení Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, se neuplatní se souhlasem objednatele na všech spojích linek městské hromadné dopravy provozovaných DPMO, a.s. za hranicí Statutárního města Olomouce u jednotlivého jízdného v tarifní kategorii Žáci a studenti od 18 let do 26 let a osobám invalidním ve třetím stupni.

 Úplné znění tarifu IDSOK, přílohy a ceníky zde.

 Výše přirážek k jízdnému od 1.1.2019.

 

Žádanka Junior 6-18 let
pro cestující od 6 do 18 let věku
pdf Typ souboru: PDF 88 kB
Žádanka Student 18-26 let
pro žáky a studenty od 15 do 26 let věku
pdf Typ souboru: PDF 84 kB
Výše přirážek k jízdnému od 1.1.2019
pdf Typ souboru: PDF 48 kB
Akceptace průkazů ISIC, IDSOK a žákovských průkazů
k nákupu časových jízdenek na prodejnách DPMO
pdf Typ souboru: PDF 266 kB
Zavedení SMS jízdenek na linkách DPMO
základní informace a podmínky použití SMS jízdenky
pdf Typ souboru: PDF 104 kB
Seznam prodejních automatů jízdenek DPMO, a.s.
pdf Typ souboru: PDF 129 kB
Platební automat P4U - www.Payment4U.eu
prodej jízdenek a časových kupónů na MHD a integrovanou dopravu
pdf Typ souboru: PDF 57 kB
Ceník zboží platný od 3. 12. 2022
pdf Typ souboru: PDF 0 B

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.