Přepravní podmínky

Úplné znění Smluvních přepravních podmínek IDSOK a přílohy zde.

 

Přepravní kontrola - výše přirážek k 1. 1. 2019

Kontrolou dodržování tarifních a přepravních podmínek na linkách DPMO, a.s. je pověřen řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce vybavená kontrolním odznakem a služebním průkazem dopravce podle výše uvedených vzorů, která se při kontrole jízdních dokladů prokazuje odznakem a na vyžádání cestujícího služebním průkazem s fotografií držitele, ochrannou známkou ve spodní části fotografie a číslem shodným s číslem odznaku.

  1. Výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu činí 1500 Kč za každého cestujícího. V případě, že cestující uhradí přirážku k jízdnému na místě nebo do 15-ti kalendářních dnů po kontrole, snižuje se přirážka na 700 Kč.
  2. Prohlásí-li cestující při kontrole, že vlastní platnou nepřenosnou časovou jízdenku se 7-denním nebo delším obdobím platnosti pro samostatnou zónu 71 a prokáže-li tuto skutečnost do 3 pracovních dnů v pokladně nebo na prodejnách dopravce, snižuje se přirážka na 50 Kč.
  3.  Výše přirážky za nezaplacení dovozného za zavazadlo, příp. psa činí 100 Kč.
  4.  Výše přirážky za nedodržování Přepravního řádu, Smluvních přepravních podmínek a Tarifu Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje činí 700 Kč.

Podrobné informace obsahují Smluvní přepravní podmínky a Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje na internetových stránkách www.idsok.cz.

Pokladna přepravní kontroly DPMO, a.s. se nachází v budově dispečinku DPMO na ulici Legionářské 1 (za náměstím Národních hrdinů). 

  • Platí od 1. 1. 2019
  • 585 533 259, - 266 
  • preprava@dpmo.cz

 

Výňatek se smluvních přepravních podmínek IDSOK platný od 1.1.2019
pdf Typ souboru: PDF 136 kB
Výše přirážek k jízdnému od 1.1.2019
pdf Typ souboru: PDF 48 kB

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.