Vrácení jízdného

Výňatek ze Smluvních přepravních podmínek

 

Čl.11. Vracení jízdného dopravcem při neprovedení dopravy a vystavování duplikátů

1) Za ztracené, odcizené, poškozené průkazy a ztracené, odcizené, poškozené a nevyužité jízdní doklady se duplikáty nevydávají a neposkytuje se náhrada.

2) Cestující má právo na vrácení jízdného zaplaceného za nevyužitou nebo jen částečně využitou časovou jízdenku s měsíční nebo delší platností, z důvodů, které jsou na straně cestujícího. Toto ustanovení platí pouze pro jízdenky vydané DPMO v prodejnách DPMO pro zónu 71 a pro kombinace s touto zónou, s výjimkou ročního Senior Pasu. Cestujícímu bude vrácena částka za celé nevyužité dny, snížená o 10% z celkové hodnoty příslušné časové vrácené jízdenky. Nárok na vrácení jízdného má pouze držitel vrácené jízdenky nebo zákonný zástupce držitele vrácené jízdenky, a to po předložení svého platného dokladu totožnosti. Nárok cestující uplatní u dopravce, který jízdní doklad vydal. Nárok nelze uplatnit zpětně.

3) V případě nahlášení ztráty, odcizení nebo poškození průkazu vydaného dopravcem nebo časové jízdenky, vydá dopravce duplikát průkazu časové jízdenky v ceně 40 Kč a duplikát časové jízdenky v ceně 50 Kč. Toto ustanovení platí pouze pro zónu 71 a pro jízdenky vydané dopravcem DPMO. Duplikát časové jízdenky je možno vydat pouze u nepřenosné měsíční, čtvrtletní, 10 měsíční a roční jízdenky, vyjímaje Senior Pas. Vydání duplikátu časové jízdenky bude cestujícímu provedeno pouze jednou v kalendářním roce.

 

Odkaz na Smluvní přepravní podmínky: 

https://www.idsok.cz/system-idsok/smluvni-prepravni-podminky/

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.