Nové zastávky MHD v Olomouci jsou širší, pohodlnější a příjemnější i pro hendikepované

Autobusové zastávky na svém území postupně rekonstruuje a modernizuje město Olomouc. V poslední době to byly dvě zastávky v ulici Dvořákova a v ulici 17. listopadu. Výsledkem jsou zastávky pohodlnější pro lidi se zhoršenou pohyblivostí i estetičtější vzhled zastávek.

V ulici 17. listopadu je jedna z modernizovaných zastávek / Foto: mmol

Jako první, ještě během léta, byla dokončena oprava autobusové zastávky Dvořákova ve směru na hlavní nádraží (foto vlevo)„Tato zastávka byla řešena jako bezbariérová. Byly na ní osazeny kasselské obrubníky, které díky upravenému profilovému řešení umožňují pohodlný bezbariérový přechod mezi zastávkovým nástupištěm a nízkopodlažním autobusem,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Major, který má v gesci odbor dopravy.

Nástupiště bylo současně předlážděno novou betonovou dlažbou 40/40 centimetrů a doplněno vodícími, signálními a kontrastními pásy. Součástí bylo i osazení nového inteligentního označníku. Celkové náklady na opravu autobusové zastávky byly ve výši 1,5 milionu korun.

Minulý týden dokončena oprava autobusové zastávky 17. listopadu ve směru náměstí Hrdinů. Tuto akci připravilo město ve spolupráci se Správou silnic Olomouckého kraje. V rámci stavebních úprav bylo rozšířeno nástupiště a autobusový záliv posunut směrem k ose vozovky. Posun nástupiště tak umožnil zachování jednotné šířky průběžného chodníku.

Autobusový záliv byl nově vybudován v šířce 3 metry s povrchem ze superplastifikovaného betonu. Součástí stavebních úprav bylo dále předláždění nástupiště a části chodníku, osazení nového inteligentního označníku a umístění nového autobusového přístřešku. Z důvodu zpoždění prací na straně společnosti ČEZ, která nestihla zřídit odběrné místo pro zajištění připojení inteligentního označníku, bude označník v provozu nejdříve začátkem roku 2022.

Celkové náklady na stavební práce byly ve výši 2,9 milionu korun, z toho město uhradilo 2,2 milionu korun a Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace uhradila 700 tisíc korun. Rekonstrukce zastávek má v gesci odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce.

 Zdroj: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.