Další vídeňská zastávka vznikne na Masarykově třídě

Tramvajovou zastávku U Bystřičky ve směru k hlavnímu nádraží čeká velká rekonstrukce. Město Olomouc společně s dopravním podnikem ji ještě během letošního jara přebuduje na zastávku vídeňského typu, jak ji známe například od Výstaviště Flora. Na stavbu zastávky i protipovodňových opatření pak naváže doplnění zóny 30 v této lokalitě. Doprava na Masarykově třídě by tedy od prázdnin měla být výrazně klidnější.

Stavební práce na tramvajové zastávce budou probíhat na úseku dlouhém 113,5 metru v prostoru mezi mostem přes Bystřici (M10) a stavbou protipovodňových opatření. „Právě probíhající stavby protipovodňových opatření a souvisejících uzavírek chceme využít k rekonstrukci tramvajové zastávky, tak aby vše bylo hotové v době, kdy budou dokončeny práce kolem mostu a koryta řeky,“ vysvětluje načasování stavby investiční náměstek primátora města Olomouce Martin Major.

Celkové náklady ve výši zhruba 23 milionů korun si rozdělí město a Dopravní podnik města Olomouce. Necelých 9 milionů korun zaplatí město za rekonstrukci vozovky, chodníků a vybudování samotné zastávky, zbývajících asi 14 milionů korun jsou potom náklady spojené s tramvajovou tratí včetně trolejí a trakčních sloupů, které uhradí dopravní podnik.

Na místě stávající tramvajové zastávky U Bystřičky ve směru na hlavní nádraží tedy vznikne nová, vídeňského typu. „Šířka ulice se nijak nezmění. V rámci stavby vídeňské zastávky kompletně vyměníme živičný kryt vozovky, chodníky předláždíme novou betonovou dlažbou a upravíme tak, aby přístup na novou, čtyři metry širokou a třicet šest metrů dlouhou zastávku byl bezbariérový,“ popisuje plány rekonstrukce náměstek Major.

Oprava tramvajové trati se bude realizovat v celé konstrukci a její součástí bude i demontáž a znovuosazení pěti trakčních stožárů. Ty budou osmiboké s povrchem upraveným žárovým zinkováním a speciálním nátěrem proti vandalům.

Stavební firma COLAS CZ, a.s., které město i dopravní podnik zakázku zadali, plánuje se stavebními pracemi začít v březnu. Hotovo by mělo být do konce června.

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.