Vánoční výtvarná soutěž pro děti do 15 let

Výstava výtvorů: nejlepší výtvory budou vystaveny ve vánoční tramvaji DPMO – souprava tramvají EVO.

Téma výtvarné soutěže: Vánoce v Olomouci

Termín soutěže:

1. První část soutěže- donesení výtvorů  - od 2.11. do 16.11.2022, do 15:00

2. Druhá část soutěže – vyhodnocení nejhezčích výtvorů – hlasování proběhne v týdnu od 5.12 do 9. 12. 2022, do 21:00

Hlasovat na našich FB stránkách - https://facebook.com/DopravniPodnikMestaOlomouce/ 

Obrázku, který se vám nejvíce líbí, dejte like -
Tři autoři obrázků, kteří dostanou nejvíce hlasů - "liků", dostanou od nás hodnotné ceny:
 • 1. místo originální společenská hra "Člověče, nastup si!"
 •  2. a 3. místo originální batůžek DPMO.

ilustrace

Výhry: 

1. Prvních 20 autorů obrázků, kteří donesou své výtvory do kanceláře marketingu DPMO v ul. Koželužská 563/1, v pracovní dny v době od 8:00-15:00 hodin nebo svůj výtvor zašlou na e-mail: social-media@dpmo.cz, obdrží reklamní předměty DPMO.

2. Hlavní výhra: veřejným hlasováním na Facebooku budou vybrány 3 nejhezčí obrázky, jejichž autoři získají vánoční dárkový balíček DPMO.

 

Podmínky účasti:

1. Věk autorů obrázků je do 15 let.

2. Soutěžní výtvor může být zpracován jakoukoli technikou kresby/malby.

3. Dodání výtvoru:

a) Originály obrázku – velikost A3 s obrázkem na šířku, nebo A4 s obrázkem na výšku.  Výtvor donese zákonný zástupce dítěte, do kanceláře marketingu DPMO v ul. Koželužská 563/1, v pracovní dny v čase od 8:00-15:00 hodin s následujícími informacemi (tyto informace uvedené na druhé straně obrázku):

   •          jméno a věk autora,
   •          jméno a kontakt na jeho zákonného zástupce

b) Výtvory zaslané e-mailem – musí být zaslány v kvalitě určené pro tisk. V případě, že budou zaslány v kvalitě, která není vhodná k tisku, bude účastník soutěže vyzván k nápravě nebo k zanesení originálu výtvoru do kanceláře marketingu DPMO v ul. Koželužská 563/1.Výtvor zaslaný elektronicky na e-mail social-media@dpmo.cz, který  musí obsahovat předmět e-mailu – Vánoční výtvarná soutěž a v textu e-mailu bude uvedeno:

     • jméno a věk autora,
     • jméno a kontakt na jeho zákonného zástupce

 

4. Předáním výtvoru dává zákonný zástupce souhlas s uveřejněním obrázku (originálu, tisku), popř. jména a věku autora na Facebooku/ve vánoční tramvaji DPMO.

5. Konečný termín pro donesení a zaslání soutěžních výtvorů je 16.11.2022, 15:00 hodin. Později obdržené výtvory nebudou do soutěže zařazeny.

6. DPMO se vyhrazuje právo nezveřejnit všechny obdržené výtvory.

7. Každý účastník může donést pouze jeden výtvor.

 

Další podmínky soutěže

 1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže i uvedené ceny.
 2. Soutěž může být formou sdílení a spolupořadatelství prezentována na FB profilech členských podniků SDP ČR.
 3. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu, nelze je vymáhat právní cestou.
 4. Údaje poskytnuté účastníky soutěže nebude Pořadatel žádným způsobem zpracovávat pro jiné účely ani předávat třetím stranám.
 5. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže nejsou Facebooku poskytovány. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány organizátorovi soutěže.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit nevhodné komentáře bez udání důvodu.
 7. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas Pořadateli soutěže k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka a k použití těchto snímků a záznamů zejména pro využití na sociálních sítích a v propagačních materiálech Dopravního podniku města Olomouce a SDP ČR.

Pořadatel:

Dopravní podnik města Olomouce, a. s., Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, IČ: 47676639

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.