Rekonstrukce haly 3. a 4. koleje vozovny (2018)

Od 1. srpna do 15. prosince 2018 probíhala v areálu vozovny Dopravního podniku města Olomouce rekonstrukce, která byla pro zraky cestujících ukryta, ale pro fungování dopravního podniku měla velký význam.

V reakci na technický stav montážních jam haly 3. a 4. koleje vozovny DPMO, a.s., které jsou z hlediska kontrolních prohlídek tramvajových vozů vypravovaných do provozu nepostradatelné, bylo rozhodnuto o jejich tolik potřebné opravě. Nosné konstrukce, které vykazovaly statické poruchy, byly na hranici bezpečnosti zaměstnanců provádějících prohlídkové činnosti tramvajových vozů a hrozilo uzavření montážních jam z důvodu jejich bezpečnosti. Není se čemu divit, když hmotnost tramvajových vozů několikanásobně vzrostla od doby výstavby montážních jam v 50. letech 20. století. V neposlední řadě i pracovní podmínky zaměstnanců provádějících kontrolní prohlídky byly na špatné úrovni, které bylo nutné zvýšit na dnes již běžný standard.

Při návrhu opravy montážních jam bylo cíleno na použití kvalitních materiálů, které jsou zárukou odpovídajícího prodloužení životnosti stavby. Samotná oprava montážních jam samozřejmě musela začít demontáží kolejnic a následným odbouráním stávajících betonových (popř. železobetonových) konstrukcí do hloubky základové spáry budoucích základů. Bourací práce železobetonových pilířů odhalily nedostatečně dimenzovanou konstrukci pro dnešní tramvajové vozy, které se s nově vybudovanými pilíři nedají co do únosnosti srovnávat. To dokládá zdegradovaný beton a především množství použité ocelové výztuže spolu s vysokým stupněm koroze u původní konstrukce montážních jam.

Samotná výstavba montážních jam započala betonáží podkladního betonu, kdy bylo zvoleno plošné založení. Další operací v technologickém postupu výstavby bylo provedení izolace proti zemní vlhkosti a následné položení geotextílie chránící izolaci proti poškození. Uložení betonových výztuží (tzv. armování) bylo velice náročné, jak časově, tak i na požadavek kvalifikace pracovníků, kteří danou práci zvládli na výbornou. Po dokončení armovacích prací následovala betonáž základové desky a pilířů pro budoucí upevnění kolejnic. Po vyzrání betonu byly v železobetonových pilířích navrtány otvory pro upevňovací vrtule kotvící podkladnice k pilířům. Upevnění kolejnic bylo zvoleno pomocí systému W-tram, který je dnes u nově budovaných tramvajových tratí nejpoužívanějším systémem upevnění. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na montáž žlábkových kolejnic s rozchodem používaným v DPMO, a.s., tedy 1 435 mm. Délka kolejí zůstala zachována, tzn. 30 m. Délka kolejí i po opravě nadále umožňuje údržbové činnosti čtyř tramvajových vozů současně.

Opravené montážní jámy umožnily pracovníkům údržby tramvají provádět činnosti kontrolních prohlídek v kvalitním pracovním prostředí, které je na vysoké úrovni. Toho bylo docíleno výměnou osvětlení za LED svítidla, které mají výrazně vyšší svítivost. Zvýšení komfortu práce dále přispěla výměna vytápění a především nově montáž vzduchotechniky. Právě vzduchotechnika v montážních jámách byla potřebná k účinnému větrání z důvodu splnění předepsaných hygienických hodnot na výměnu vzduchu. Finanční náročnost celé rekonstrukce byla 7 228 tis. Kč

V důsledku lepších pracovních podmínek v montážních jámách se zvýšila operativnost práce a spokojenost zaměstnanců DPMO, a.s. provádějících předepsané kontrolní prohlídky tramvajových vozů, pro které jsou montážní jámy primárním místem pro realizaci jejich nelehké práce. Z těchto důvodu můžeme stavební akci považovat za velmi úspěšnou.

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.