Dokončení rekonstrukce Měnírny Západ

Ve čtvrtek 8. 6. byla slavnostně ukončena rekonstrukce Měnírny Západ. V rámci zajištění napájení trakčního vedení se jedná o nejdůležitější objekt Dopravního podniku města Olomouce, protože zde sídlí i elektrodispečink, odkud pracovníci monitorují a vzdáleně regulují všech sedm olomouckých měníren.

 

„Jde o jednu z dalších důležitých investic do tramvajové dopravy v Olomouci. Dokončená rekonstrukce měnírny přináší dopravnímu podniku větší spolehlivost a bezpečnost při zajištění provozu tramvají. Pro město znamená výměna a osazení nové moderní technologie výrazné snížení dopadu zátěže tramvajové dopravy na životní prostředí,“ zdůraznil olomoucký primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.

 

V měnírnách dochází k transformaci střídavého napětí přicházejícího z distribuční sítě na stejnosměrné trakční napětí potřebné k provozu tramvají. „Náklady na rekonstrukci budovy, vybavení elektrodispečinku a pořízení nové technologie měnírny byly 57 milionů korun, 85 % uznatelných nákladů investiční akce pokryla evropská dotace v rámci Operačního programu doprava,“ sdělil předseda představenstva DPMO, a.s. Ing. Jaroslav Michalík.

„Jde o jednu z dalších důležitých investic do tramvajové dopravy v Olomouci. Dokončená rekonstrukce měnírny přináší dopravnímu podniku větší spolehlivost a bezpečnost při zajištění provozu tramvají. Pro město znamená výměna a osazení nové moderní technologie výrazné snížení dopadu zátěže tramvajové dopravy na životní prostředí,“ zdůraznil olomoucký primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.

 

 

Rekonstrukce Měnírny Západ začala v srpnu roku 2021, na konci roku 2022 byl zahájen zkušební provoz a v květnu 2023 byla budova zkolaudována. „První krokem rekonstrukce bylo stěhování elektrodispečinku, ten jsme museli dočasně přesunout do objektu Měnírny Jih v ulici Kavaleristů. Poté byla instalována mobilní měnírna, která po dobu rekonstrukce a výměny technologie na Měnírně Západ zajišťovala napájení trakčního vedení, a to především na tratích ve směru na Novou Ulici, části trati na Neředín a také na úseku trati mezi Náměstím Hrdinů a Tržnicí,“ popsal Jiří Kalabis, mistr údržby PTZ DPMO, a.s.

 

Po dokončení rekonstrukce Měnírny Západ už zbývá dopravnímu podniku zmodernizovat pouze Měnírnu Střed. „V uplynulých letech jsme postupně přistoupili k modernizaci technologie v našich měnírnách, aby byla zajištěna stabilita trakční sítě a také se snížily energetické ztráty. V roce 2022 jsme dokončili výstavbu nové měnírny Fibichova v blízkosti tramvajové smyčky v ulici Jeremenkova, která zajišťuje provoz nejdůležitějšího tramvajového uzlu v přednádraží a současně bude napájet budovanou halu pro odstavy tramvají v Jeremenkově ulici. Aktuálně už zbývá pouze rekonstrukce Měnírny Střed, tam nyní připravujeme projektovou dokumentaci,“ doplnil technický náměstek DPMO, a.s. Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.

 

 

Další informace ohledně měníren a tramvajového provozu v Olomouci:

  • provoz tramvajové sítě v Olomouci zajišťuje celkem 7 měníren, jsou to Měnírna Fibichova, Měnírna Východ, Měnírna Střed, Měnírna Jih, Měnírna Nové Sady Měnírna Západ a Měnírna Neředín
  • soustava měníren je řízena z elektrodispečinku, který je umístěn v budově Měnírny Západ
  • do měníren přichází z distribuční sítě střídavé napětí 22 kV, v měnírnách dochází k jeho transformaci a usměrnění na stejnosměrné trakční napětí 600 V
  • tramvajová trať v Olomouci má délku přesahující 35,5 kilometrů jednokolejně a je na ní 82 výhybek
  • DPMO má k dispozici celkem 72 tramvají, z toho tři jsou historické
  • tramvaje jsou v Olomouci provozovány na sedmi linkách a v roce 2022 najely 2 300 0000 kilometrů
  • každý měsíc využije tramvaje v Olomouci více než 2 miliony cestujících

 

    

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.