Chceme stavby tramvajových tratí bez průtahů, shodli se zástupci dopravních podniků

Jak nastavit efektivní komunikaci, aby povolování staveb bylo bez zbytečných administrativních průtahů? O tom jednali zástupci dopravních podniků s ředitelem Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ), pod nějž od 1. ledna 2024 spadá agenda povolování a zprovozňování staveb tramvajových tratí.

Zasedání odborné skupiny Tramvajové tratě, která působí při Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR), se konalo ve dnech 20. a 21. března v Olomouci. Jedním z hlavních témat zasedání byla aplikace novely stavebního zákona na povolování a zprovozňování staveb tramvajových tratí. Cílem setkání bylo osvětlit novou pozici DESÚ ve vztahu k provozování tramvajových tratí tak, aby dopad legislativních změn pro provozování tramvají byl pozitivní.

„Jsem rád, že jsem měl možnost prezentovat v rámci Sdružení dopravních podniků aktuální změny v legislativě. Nejčastěji na náš úřad přichází dotazy týkající se stavebních řízení, která byla zahájena už minulý rok, nyní probíhají a my je přebíráme. Věřím, že se mi podařilo rozptýlit počáteční obavy a jsem rád, že budeme i nadále pracovat na nastavení obousměrně efektivní komunikace,“ uvedl ředitel DESÚ Martin Kozák.

Dopravní a energetický stavební úřad vznikl k 1. červenci 2023 novelou stavebního zákona. DESÚ má tři pobočky, konkrétně v Praze, Plzni a Olomouci. Povolování staveb tramvajových tratí spadalo původně pod Drážní úřad. Ten i nadále zůstává a zajišťuje dohled nad provozem drah a drážní infrastruktury.

„Jsme rádi, že nový úřad vnímá naši snahu o zrychlení řízení ke zkušebním provozům drah, kde občas došlo ke zpožděním z důvodu průběhu administrativních procesů. Cílem nás všech je, aby byla infrastruktura co nejrychleji po dokončení předána k užívání veřejnosti a nedocházelo
k tomu, že je hotová například nová tramvajová trať a 14 dnů se čeká, než tam může být spuštěn provoz,“
shrnul tajemník odborné skupiny Tramvajové tratě Martin Chovanec, který je zároveň ředitelem technického úseku v Dopravním podniku Ostrava.

Odborníky na tramvajové tratě hostil Dopravní podnik města Olomouce. V rámci SDP ČR pracuje deset odborných skupin, ve kterých se dvakrát ročně schází odborníci ze všech dopravních podniků a řeší spolu aktuální témata dané oblasti. Inspirují se, vyměňují si zkušenosti, kontakty nebo své zkušenosti s dodavateli.

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.