ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SDRUŽENÍ DOPRAVNÍCH PODNIKŮ ČR

 

Správní rada se zabývala řadou legislativních otázek, například přepravní kontrolou mladistvých, problematikou poplatku z obnovitelných zdrojů, zařazením trolejbusů do dotační podpory bezemisních vozidel a jejich započítání do kvót silničních vozidel, návrhem zákona o drahách, o soudních poplatcích a novelou exekučního zákona.
Jedním témat byly také odpisy pro dotace z EU.

  • Správní rada rovněž projednala návrh na obsazení pozice předsedy odborné skupiny Pevná trakční zařízení. Předsedou se stal Bc. Daniel Dunovský, místopředseda představenstva DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s.
  • Dále správní rada schválila záštitu SDP ČR nad veletrhem CZECHbus, a návrh na navýšení maximální výše přirážky k jízdnému, který je třeba navrhnout do příslušných zákonů.
  • Správní rada se rovněž shodla na dalších společných marketingových aktivitách.
  • Správní rada zhlédla 21 prezentací odborných firem a institucí na provozní, technická témata, týkající se údržby vozidel a infrastruktury a seznámila se s novinkami na trhu dopravních prostředků.
  • V neposlední řadě se správní rada zabývala důležitým tématem dekarbonizace veřejné dopravy a na toto téma vedla další odbornou diskusi.

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.