Dopravní podniky prosadily změnu v zákoně, díky které ušetří stovky milionů korun

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a drážní dopravci společně docílili změny v zákoně o podporovaných zdrojích energie. Novelu tohoto zákona schválili minulý týden poslanci. Provozovatelé vozidel na elektřinu budou konečně osvobozeni od poplatků z obnovitelných zdrojů energie (POZE). Dopravní podniky tak v součtu ušetří zhruba 300 milionů korun.

Dosavadní přístup státu k provozovatelům elektrických trakcí (tramvaje, trolejbusy, vlaky) byl v rozporu se závazkem České republiky na snižování emisí oxidu uhličitého. Spotřebitelé silové elektřiny byli zatíženi poplatkem z obnovitelných zdrojů. „Problém byl v tom, že do skupiny těchto spotřebitelů spadali i provozovatelé vozidel na elektřinu. Pro dopravní podniky to znamenalo, že provoz ekologicky čistých vozů byl de facto znevýhodňován oproti užívání autobusů se spalovacím motorem. Jestliže má stát na jedné straně zájem na snižování ekologické zátěže, v poslední době zejména produkce oxidu uhličitého, bylo finanční zatížení vozidel na elektřinu nelogické,“ řekl Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR

Pozměňovací návrh, který provozovatele vozidel na elektřinu od poplatku osvobodí, připravilo SDP ČR společně s železničními dopravci. Inspirací jim bylo například Německo. Předkladatelem návrhu byl místopředseda Hospodářského výboru Martin Kolovratník, který pro něj získal v tomto garančním výboru doporučující stanovisko pro závěrečné třetí čtení. Výše uvedená změna měla 100% podporu všech dopravních podniků v České republice.

Pozměňovací návrh byl předem projednán s Ministerstvem průmyslu a obchodu. To ale na poslední chvíli změnilo svůj názor a dalo k návrhu negativní stanovisko, které odůvodnilo nedostatkem financí. „Doprava přináší ročně prostřednictvím poplatků POZE do státní pokladny zhruba 900 milionů korun. Za dopravní podniky je to asi 300 milionů korun, což je například cena třiceti trolejbusů. Dopravní podniky a České dráhy jsou ale financovány z veřejných rozpočtů, takže šlo pouze o přelévání peněz z jedné kapsy státní kasy do druhé,“ vysvětlil Martin Chval, výkonný ředitel SDP ČR.

Poslanci zákon ve změněné podobě schválili již v červenci, ale Senát ho s pozměňovacími návrhy vrátil k dalšímu projednání. Senátní verzi nakonec poslanci odhlasovali 15. září. “Věřili jsme, že u poslanců zvítězí zdravý rozum a podpoří provoz ekologicky čistých vozidel ve veřejné dopravě, ať už se jedná o tramvaje nebo vlaky. Jsem rád, že zákonodárci změnu schválili, protože čistá doprava by neměla být trestána,“ uvedl Tomáš Pelikán.

V souhrnu za všechny dopravní podniky tvoří dopravní výkon elektrických trakcí více než polovinu vozových kilometrů. Některá města v České republice jsou na tom ještě lépe a patří mezi nejekologičtější městské dopravní systémy v Evropě. Například v Plzni dvě třetiny dopravních výkonů zajišťují tramvaje a trolejbusy, které nezatěžují životní prostředí města škodlivinami. Dopravní prostředky elektrické trakce přepraví v České republice téměř 70 % všech cestujících.

Sdílet

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2023 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.