Otázky a odpovědi

Nejčastější dotazy

Vyřízení průkazu DPMO

Cestující nenárokuje slevu na jízdném: odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm v barevném provedení a předložení dokladu totožnosti.

Cestující nárokuje slevu na jízdném:

  • cestující od 6 do 18 let věku (Junior 6-18 let): odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm v barevném provedení, doklad totožnosti nebo žádanka potvrzená zákonným zástupcem u juniorů 6-15 let, kteří nevlastní doklad totožnosti (nebo bez nutnosti vystavení průkazu DPMO prodej zlevněných kupónů po předložení průkazu ISIC scholar/student, průkazu IDSOK nebo žákovského průkazu).
  • studenti od 18 do 26 let věku (Student 18-26 let): odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm v barevném provedení, žádanka potvrzená školou a předložení dokladu totožnosti (nebo bez nutnosti vystavení průkazu DPMO prodej zlevněných kupónů po předložení průkazu ISIC, průkazu IDSOK nebo žákovského průkazu).

  • poživatelé plného invalidního a starobního důchodu: odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm v barevném provedení, oznámení o zvýšení důchodu nebo rozhodnutí o přiznání starobního důchodu nebo potvrzení státního orgánu o pobírání důchodu. Potvrzení nesmí být starší jak 2 měsíce. Předložení dokladu totožnosti.

  • občané starší 65 let (Senior 65+): odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm v barevném provedení a předložení dokladu totožnosti.

  • držitelé zlaté Janského medaile nebo plakety - odpovídající podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm v barevném provedení, předložení dokladu totožnosti, potvrzení ČČK o splnění podmínky pro přiznání zlaté Janského medaile/plakety.

Otázky a odpovědi

Pokud jste nenalezli odpověď, můžete využít níže uvedeného formuláře.

* Na dotazy a podněty s neúplnými údaji nereagujeme

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.