Otázky a odpovědi

Nejčastější žádosti a podněty

Cestování nízkopodlažními vozy s kočárkem

K problematice cestování nízkopodlažními autobusy sdělujeme: Pro lepší nástup a výstup osob se sníženou pohyblivostí z autobusu a pro snadnější nakládání a vykládání kočárků, jsou všechny nízkopodlažní autobusy DPMO, a. s. vybaveny systémem, který umožňuje autobus naklopit (snížit) až o 9 cm na pravou stranu k zastávce, tzv. kneeling (zařízení ke spouštění autobusů).
K naklopení dojde až tehdy, je-li výška vzduchového pérování vozidla v základní úrovni (nastavená hodnota v elektronickém systému) a kdy jsou otevřeny dveře autobusu. Změna výšky je automaticky ukončena elektronickým systémem po dosažení naprogramovaných hodnot pro dolní mezní polohu. Tato činnost od zadání povelu pro naklopení vozidla až do úplného naklopení trvá cca 10 s.
Žádáme cestující, kteří chtějí tento systém použít, aby pro splnění požadavku pro náklon vozidla z výše uvedených důvodů chvíli posečkali, než dojde k naklopení vozidla.
Vzhledem k tomu, že ne všechny autobusové zastávky jsou v perfektním stavebně technickém stavu, tak je možné v případech, kdy autobus najede do zastávky, která má opačný (levý) sklon nebo jsou na levé straně komunikace zastávky vyjeté koleje, popř. díry ve vozovce, že i po naklopení vozidla se nemusí cestujícím opticky náklon projevit i když byl řidičem proveden. Tyto problémy si uvědomujeme a s vlastníky komunikací i zastávek je řešíme.
V dalších případech může být plynulý nájezd k zastávkové hraně, resp. výjezd ze zastávky znemožněn nevhodným vodorovným značením, umožňujícím autům parkovat těsně u označníku zastávky nebo při vjezdu do zastávky.
V nízkopodlažních autobusech Solaris je používán samoobslužný systém otevírání dveří, při kterých cestující dává požadavek stisknutím tlačítka na vnější straně karoserie nebo uvnitř autobusu na svislých madlech u dveří autobusu. 

Otázky a odpovědi

Pokud jste nenalezli odpověď, můžete využít níže uvedeného formuláře.

* Na dotazy a podněty s neúplnými údaji nereagujeme

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.