Otázky a odpovědi

Nejčastější žádosti a podněty

Předčasné vypnutí označovačů jízdenek

Cestující je podle smluvních přepravních podmínek povinen neprodleně při nástupu do vozidla označit platný jízdní doklad v nejbližším označovacím zařízení. (Čl. 8 bod 4 písm. e) SPP IDSOK). K umožnění dodržet toto ustanovení smluvních přepravních podmínek je cestujícím poskytnut čas k označení jízdenek po nástupu a ukončení odbavení (tj. od okamžiku uzavření dveří vozidla do vypnutí označovačů jízdenek a zahájení kontroly) nastavený v palubních počítačích vozidel.

Otázky a odpovědi

Pokud jste nenalezli odpověď, můžete využít níže uvedeného formuláře.

* Na dotazy a podněty s neúplnými údaji nereagujeme

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.